HOE WERK IK? STAP VOOR STAP 

Just an Editor

   STAP 1 - EERSTE MEETING: HET IDEE, DEADLINE VASTLEGGEN, ..   

De eerste meeting is voor ons beiden erg belangrijk. Tijdens deze meeting krijg ik een duidelijk beeld van wat uw wensen en visies zijn.
We stellen ook de deadline vast. Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent op dit gesprek. U kunt een aantal voorbeelden geven voor het beste eindresultaat. Op basis van dit gesprek kan ik een design concept uitwerken. 
Deze meeting zal online doorgaan.

Na dit gesprek ontvangt u de offerte. Er zijn geen verdere verplichtingen na dit gesprek.

   STAP 2 - OPMAKEN OFFERTE   

 
 
 
 
Het proces kan afwijken van de werkelijkheid. Dit is namelijk mijn algemeen stappenplan. 
 
U ontvangt een offerte na onze eerste ontmoeting. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als u de samenwerking op dit moment wilt beëindigen.  

Als u de samenwerking na deze stap echter wilt beëindigen, zult u een schadevergoeding van 10% moeten betalen. Bovenop de schadevergoeding zullen de reeds uitgevoerde werken en aankopen in rekening gebracht worden.

   STAP 3 - ONTWERP VAN VAN HET DESIGN CONCEPT   

 

   STAP 4 - TWEEDE MEETING: HET DESIGN CONCEPT BESPREKEN   

 
Een effectief design concept maakt het doel van het product expliciet en dient als basis waarop het product is gebouwd. Het ontwikkelen van een design concept vereist een duidelijk beeld van het soort problemen dat moet worden opgelost, de ideale esthetische stijl en uw behoeften. Deze stap verkleint het risico om op een doodlopend spoor te komen en zorgt ervoor dat we elkaar goed begrijpen.  
Nadat het design concept is uitgewerkt, vindt de tweede meeting plaats, waar we het design concept bespreken. Als u tevreden bent met het design concept, zal ik dit uitwerken. Dit concept is dan de basis van het uiteindelijke project. Deze meeting zal online doorgaan.
 
Indien u niet tevreden bent met het design concept, gaan we terug naar stap 4.

   STAP 5 - HET PROJECT UITWERKEN & OPVOLGEN   

 
Het idee is duidelijk, de deadline is vastgesteld en we hebben al een duidelijk startpunt voor het project. Kortom, ik kan beginnen aan het eindproduct. Tijdens de ontwikkeling van het eindproduct vindt er indien gewenst tussentijdse evaluaties plaats. Het doel van deze evaluaties is om eventuele correcties door te geven.

   STAP 6 - LAATSTE MEETING: DEFINITIEVE BEOORDELING VAN HET DESIGN & BETALING   

 
Bijna klaar! De laatste meeting is de eindbeoordeling, de laatste aanpassingen en het voorbereiden van de lancering van de website/het ontwerp.
 
Stap 8 wordt pas na de volledige betaling van de offerte aan pas komen. Deze meeting zal online doorgaan.

   STAP 7 - WE ZIJN KLAAR! LANCERING VAN DE WEBSITE, BESTANDEN OVERDRACHT, ..   

 

Het project is afgerond en u wordt eigenaar van het design. De website zal worden overgedragen (de klant wordt manager), of de bestanden zullen worden doorgestuurd.

Voor de source files worden extra kosten in rekening gebracht.

 

   STAP 8 - OPVOLGING: HOSTING KOSTEN, EVENTUELE BEGELEIDING, ..   

 
Tot slot is er de opvolging van de projecten, dit geldt vooral voor de webdesign. Voor sommige diensten zult u jaarlijks kosten moeten betalen, maar u zult ook extra voordelen genieten. Afhankelijk van de dienst krijgt u extra begeleiding.