top of page

Uw klant laten betalen als die een online aankoop herroept?

Als uw klant een online aankoop herroept, kunt u de kosten van het terugsturen van het product door hem laten betalen. U moet de klant daar dan wel van verwittigen vooraleer die met u in zee gaat, door bv. daarnaar te verwijzen in uw algemene voorwaarden. De verzendkosten kunt u in principe niet terugvragen.


Goederen retour

Herroepingsrecht? Daar heeft het inderdaad mee te maken. Als u producten via een webshop verkoopt aan consumenten, dan hebben die een bedenktijd. Meer bepaald kunnen zij alsnog afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat het bestelde product geleverd werd bij de klant. Let op! U moet de koper ook informeren over het bestaan van dit herroepingsrecht. Doet u dat niet, dan wordt de herroepingstermijn met maar liefst 12 maanden verlengd. Niet voor alles. Voor een beperkt aantal producten heeft uw klant geen dergelijk herroepingsrecht. Het gaat daarbij onder andere om gepersonaliseerde goederen (bv. maatkledij of producten die u van de naam van de klant voorzag), verzegelde producten waarvan de klant het zegel na de levering verbrak (bv. parfum en cosmetica) en bederfelijke producten.

Kosten ten laste van klant leggen

Terugbetalen. Als de klant zich bedenkt en de aankoop herroept, dan moet u de door de klant betaalde sommen aan deze terugbetalen. U moet dit doen binnen de 14 dagen vanaf het moment dat u de herroeping vernam. Let op! U moet daarbij niet alleen de eigenlijke aankoopprijs die de klant u betaalde terugbetalen maar ook de leveringskosten die u aanrekende en de eventuele taksen die aangerekend werden. Uw klant kan ook vragen dat u dezelfde betalingswijze gebruikt dan diegene die de klant gebruikte toen hij de bestelling plaatste. Tip 1. Koos de klant voor een andere (bv. snellere) leveringswijze dan de standaardmanier waarop u online aankopen laat leveren, dan kan het zijn dat daar extra kosten aan gekoppeld waren. Die extra kost moet u als de klant zich bedenkt niet terugstorten. Tip 2. U mag wachten met het terugstorten totdat u alle goederen heeft teruggekregen van de klant, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang van welk tijdstip eerst valt. Kosten van terugsturen. Als de klant de aangekochte goederen nadat die zich bedacht heeft, niet zelf terugbrengt naar uw winkel, dan zijn er ook kosten verbonden aan het terugsturen daarvan. Die kosten moet u niet noodzakelijk ten laste nemen. U kunt dus vragen dat de kosten daarvan betaald worden door de klant. U kunt er natuurlijk ook altijd voor opteren (bv. om commerciële redenen) om deze kosten zelf te dragen. Let op! U moet de klant er dan wel vóór de aankoop van verwittigen dat die bij een herroeping de kosten van het terugzenden moet betalen. Doet u dat niet, dan zal u deze kosten alsnog zelf moeten dragen. Beschadigde producten. De klant mag het product dat u hem toestuurt uitproberen en inspecteren om op die manier de eigenschappen ervan te bekijken en te zien of het goed werkt. Meer mag hij niet doen. Hij mag het bv. geen tien dagen gebruiken om het vervolgens terug te sturen. Tip. Doet de klant dat toch, dan kunt u een vergoeding vragen voor de waardevermindering die het product onderging. U kunt die vergoeding dan aftrekken van het bedrag dat u aan de klant moet terugbetalen.
6 weergaven0 opmerkingen
bottom of page